21.-22.5. Slovak championships, Czech championships, 3rd and 4th rounds of European cup (ECTO), 1st and 2nd rounds of Slovak cup

logoMore informations (Viac informácií):

Invitation (Propozície)

Map of competition centre and area (Mapa centra a priestoru pretekov):
Saturday (sobota)
Sunday (nedeľa)

Entries (Prihlášky):
Saturday (sobota) ()
 Sunday (nedeľa) ()

Instructions (Pokyny)
map_etoc3_detailmap_etoc4_detail

Start lists (Štartovka):
PreO
TempO

Results (Výsledky):
PreO
Overall
TempO

Protocol (Protokol)

Maps and Solutions (Mapy a riešenia)
PreO, PreO with solutions
TempO with solutions, TempO with solutions (1:2500)

Photos (Fotky):
– Saturday (Sobota): some pictures of the surrounding area (nejaké fotky z okolia)
– Sunday (Nedeľa): some pictures of the surrounding area (nejaké fotky z okolia)

– both days (obidva dni): pictures from event (fotky z pretekov)

Previous orienteering maps (Predchádzajúce orientačné mapy):
– Saturday (Sobota): Pálfyho les, Pod hradom
– Sunday (Nedeľa): Borský Mikuláš – T, Borská klasika

More informations about Virtual-O (Viac informácií o Virtual-O)

Link to web (Odkaz na web)
Article on World of O (Článok na World of O)

Other orienteering events (iné orientačné preteky):
– Saturday (Sobota): middle (morning) and sprint (afternoon) in the same area organized by club Sokol Pezinok – it is possible to participate in both races
– Sunday (Nedeľa): middle in the diferent area (about 60 km) organized by club Sokol Pezinok – unfortunately overlapped with our event

The event is supported by:

bsk

virtualo_color

magix

TEMPEST-Logo-JPG