Kontakty

Sekcia presnej orientácie

Predseda sekcie:
Ján Furucz, Lakšárska Nová Ves 309, 908 76, Tel.: +421 905 281107, e-mail: janfurucz@gmail.com

Členovia sekcie:
Dušan Furucz, Repašského 6, 841 02 Bratislava 42, Tel.: +421 908 226250, e-mail: furuczd@gmail.com
Marián Mikluš

Pridaj komentár