Európsky pohár (ECTO) – Propozície

logo

Propozície

Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky
3. a 4. kolo Európskeho pohára v presnej Orientácii (ECTO)
1. a 2. kolo Slovenského pohára
PreO (sobota) a TempO (nedeľa)

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Vzdialenosti: Parkovanie, prezentácia, štart a cieľ budú v blízkosti centra pretekov (budú upresnené v pokynoch).

Prihlášky: do 9 mája 2016 prostredníctvom stránok www.orienteeringonline.net (sobota, nedeľa) alebo zaslaním na e-mail: janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Je nutné prihlásiť sa zvlášť na každé preteky.

Vyhlásenie výsledkov: Prvý traja pretekáry v každom kole Európskeho pohára budú odmenený praktickými cenami. Celkový víťaz v kategórii OPEN (súčet sobotných a nedeľných pretekov) bude odmenený špeciálnou cenou (licencia na Virtual-O a tablet Android 8″). Najlepší PARA (súčet sobotných a nedeľných pretekov) pretekár bude odmenený špeciálnou cenou (tablet Android 8″). Prví traja registrovaní v SZOŠ a ČSOS získajú diplomy, medaily a vecné ceny v Majstrovstvách Slovenskej alebo Českej republiky.

Vyhlásenie výsledkov pre PreO je plánované na sobotu hneď ako to bude možné. Na základe požiadavky organizátorov majstrovstiev Európy o čo najskoršie ukončenie našich pretekov bude čas vyhlásenia výsledkov pre TempO definovaný neskoršie po upresnení času nedeľného otváracieho ceremoniálu (dostatočný čas na presun do centra pretekov ETOC 2016). Meranie výsledkov bude vyhodnocované elektronicky a predpokladáme, že vyhlásenie výsledkov bude ihneď po skončení pretekov, alebo na Majstrovstvách Európy 2016.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ (odvodené od IOF pravidiel s malými nedôležitými zmenami).

 

PreO (sobota)

Dátum: 21 máj (sobota) 2016

Centrum: hrad Červený Kameň, blízko obce Častá (mapa)

GPS súradnice: N 48.393422°, E 17.333734°

Štart: cca 11:00 – 13.00 (Špeciálne požiadavky na štartový čas uveďte v prihláške)

Kategórie:

ECTO – Open
Para (zároveň ECTO – Open)
MSR (Majstrovstvá Slovenskej republiky) – Open (zároveň ECTO – Open)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Open (zároveň ECTO – Open)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Para (zároveň Para (zároveň ECTO – Open))
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Junior (zároveň ECTO – Open)

Štartovné:

ECTO – Open: 10€
Para (zároveň ECTO – Open): 10€
MSR (Majstrovstvá Slovenskej republiky) – Open (zároveň ECTO – Open):  5€ (len pre pretekárov registrovaných v SZOŠ)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Open (zároveň ECTO – Open): 10€
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Para (zároveň Para (zároveň ECTO – Open)): 10€
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Junior (zároveň ECTO – Open): 5€

Platba:
v hotovosti v centere pretekov, alebo bankovým prevodom
Meno účtu: TJ Slávia Farmaceut
Banka: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK2709000000005110562760
BIC: GIBASKBX:

Zapožičanie SI: 1€

Mapa: Red Stone Castle – TrailO, 1:4000, E=2m, ISSOM, marec – máj 2016.

Predchádzajúce orientačné mapy: Pálfyho les, Pod hradom

Popis terénu: časť pohoria Malé Karpaty s množstvom malých kameňov v lesnatej časti – listnatý les s rozmanitými terénnymi tvarmi, areál hradu a blízky park. Lesné cesty s prevažne pevným povrchom.

Trať: trať bude rozdelená do dvoch častí, dĺžka 1,5 – 2 km, počet kontrol: 25 (+-3), počet časových kontrol 1-2 x 1-2. Rovnaká trať pre všetky kategórie.

Raziaci systém: časy a odpovede budú merané/označované systémom SportIdent. Časové kontroly budú merané na systéme ANT.

Výsledky: budú zobrazované v centre online po každom časovom stanovisku a na konci každej časti.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Ján Furucz, staviteľ tratí a oponent: Dušan Furucz, Ján Furucz.

 

TempO (nedeľa)

Dátum: dedina Borský Mikuláš (map)

GPS súradnice: N 48.627876°, E 17.213507°

Štart: veľmi skoro ráno, pravdepodobne o 8:00 – 12.00 (kvôli otváraciemu ceremoniálu Majstrovstiev Európy 2016 ). Špeciálne požiadavky na štartový čas uveďte v prihláške.

Kategórie:

ECTO – Open
MSR (Majstrovstvá Slovenskej republiky) – Open (ECTO – Open)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Open (ECTO – Open)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Junior (ECTO – Open)

Štartovné:

ECTO – Open: 10€
MSR (Majstrovstvá Slovenskej republiky) – Open (ECTO – Open): 5€ (len pre pretekárov registrovaných v SZOŠ)
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Open (ECTO – Open): 10€
MČR (Majstrovstvá Českej republiky) – Junior (ECTO – Open): 5€

Platba:
v hotovosti v centere pretekov, alebo bankovým prevodom
Meno účtu: TJ Slávia Farmaceut
Banka: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK2709000000005110562760
BIC: GIBASKBX:

Mapa: Borský Mikuláš 2016, 1:4000, E=2m, ISSOM, aktualizovaná – apríl 2016.

Predchádzajúce orientačné mapy: Borský Mikuláš – T, Borská klasika

Popis terénu: typický plochý terén pre Záhorskú nížinu – borovicový les s pieskovými dunami. Lesné cesty s prevažne pevným povrchom, ale na niektorých miestach s pieskom. Odporúčame asistentov pre vozíčkarov. V prípade potreby skúsime zabezpečiť asistentov (v obmedzenom množstve).

Trať: vzdialenosť 1,5 – 2 km (asfalt v prvej časti, nespevnená lesná cesta v druhej časti, v niektorých miestach s horšou kvalitou), počet stanovíšť: 8 x 4 (+-1). Formát pretekov môže byť zmenený v súlade s množstvom pretekárov – bude spresnené v pokynoch. Rovnaká trať pre všetky kategórie.

Raziaci systém: Časy a odpovede budú merané a zaznamenávané systémom ANT. Rozhodca zaznamená časy a odpovede na tablete a následne zapíše odpovede a nameraný čas do preukazu pretekára pre potvrdenie.

Výsledky: online (v centre) po každom časovom stanovisku.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca: Dušan Furucz, staviteľ tratí a oponent: Ján Furucz, Dušan Furucz.

 

Ďalšie podujatia :

TrailO – ľahký tréning (zdarma) pre začiatočníkov: predvádzacie kontroly 2-3.

MapO – demo (zdarma) novej disciplíny – paralelne s ostatnými disciplínami (v skratke – ide o opačný spôsob presnej orientácie kde lampióny v teréne musia byť zakreslené do mapy a najpresnejší zákres kontrol vyhráva). Podujatie nebude vyhodnocované a bude slúžiť len ako tréning.

Len v sobotu:

 

Krátka trať – Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu Krátka trať blízko hradu Červený kameň v kamenistom teréne listnatého lesa s rozmanitými terénnymi tvarmi (doobeda – bude upresnené neskoršie).

Šprint – Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu. Šprint v areáli hradu Červený kameň (poobede – bude upresnené neskoršie).

Viac informácii môžete nájsť (predchádzajúce mapy, fotky, atď.) na webe ecto2016.orienteering.sk, facebook page  alebo nás kontaktovať:

Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.comJán Furucz, email: janfurucz@gmail.com

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Preteky podporili:

bsk

 

Pridaj komentár