Reprezentácia 2020

Reprezentačné výbery:
A: Ján Furucz
B: Dušan Furucz, Pavol Bukovac, Šimon Mižúr
C: Marián Mikluš, Tereza Miklušová, Tamara Miklušová
sledovaní pretekári: ostatní

Realizačný tím:
Ján Furucz, kontakt: janfurucz@gmail.com, 0905 281107

Predbežný plán činností a nominačné kritéria na rok 2020 – aktualizované 11.11. (doplnené nominačné preteky v Čechác v polovičke marca, odobratie nominačných pretekov v Slovinsku a posun uzavretia nominácie na ME na 25.3.)

Nominačný rebríček 2020 (aktualizácia po 4. kole)
Vo výsledkoch z 1. kola som vybral (zatiaľ, bol som lenivý prepočítavať 40 ďalších pretekárov) iba pretekárov, ktorí prejavili záujem o nomináciu sa pokúšať. V prípade, že sa objaví niekto ďalší a v týchto pretekoch štartoval, tak samozrejme jeho výsledok bude doplnený.

Dokumenty