Reprezentácia 2019

Reprezentačné výbery:
A: Ján Furucz
B: Dušan Furucz, Marián Mikluš, Pavol Bukovac
C: Šimon Mižúr, Tereza Miklušová, Tamara Miklušová
sledovaní pretekári: Ondrej Piják, Matej Hraboš

Realizačný tím:
Ján Furucz, kontakt: janfurucz@gmail.com, 0905 281107

Plán činností na roky 2019 a 2020 – aktualizované 27.1. (kalendár bol upravený o presný termín 3. a 4. kolo nominačných pretekov)

Nominačný rebríček 2019

Schválená nominácia na MS

Správa z účasti na MS

Správa o činnosti reprezentačného výberu PO

Dokumenty