Reprezentácia 2023

Reprezentačné výbery:
A:
B: Dušan Furucz, Šimon Mižúr, Pavol Bukovac
C: Marián Mikluš, Tamara Miklušová, Tereza Miklušová, Jonatán Furucz (junior)
sledovaní pretekári: Martin Šmelík, ostatní

Realizačný tím:
Šimon Mižúr, kontakt: simon.mizur@seznam.cz, 0910 933109
Ján Furucz, technická podpora

Plán činností a nominačné kritéria na rok 2023

Nominácia na WTOC 2023 (pripraviť)

Dokumenty