Pokyny na Trail-O preteky konané 7.6.2014

P O K Y N Y

na preteky v TRAIL-O
(Trail orienteering, presná orientácia alebo orientačná teória)
klasická trať

Dátum: 7.6.2014 (sobota)
Usporiadateľ: Trail-O skupina pri klube Farmaceut Bratislava
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s voľným poradím kontrolných stanovíšť v Trail-O
Centrum pretekov: športový areál Nevädzová (Ružinovský športový klub) v Bratislave – Ružinov, pri obchodnom centre Retro, viď. mapa.
Prístup k centru je buď od Tomášikovej po Nevädzovej ulici alebo od Gagarinovej, cez Ďatelinovú a po Nevädzovej ulici. Prosíme neparkovať v priestore pretekov, viď. mapa mapa.
Súradnice: N 48°09’08.656″, E 17°09’23.391″
Vzdialenosti:
parkovanie – centrum pretekov 50 – 500 metrov
centrum pretekov – štart 0 m
centrum pretekov – cieľ 0 m
Prezentácia: kedykoľvek od 13.30 do 16.00 v centre pretekov
Parkovanie: V okolí centra (Nevädzová ulica) je bezplatné parkovanie (dodržujte prosím pravidlá cestnej premávky, radi tam pokutujú za nesprávne parkovanie). Tiež je možné parkovať v podzemnom parkovisku obchodného centra Retra, kde je parkovanie prvé tri hodiny zadarmo, pričom každá nasledujúca začatá hodina je spoplatnená 2€. Pre hendikepovaných pretekárov (ak si nenájdete bližšie miesto) máme rezervované limitované parkovanie v priestoroch špeciálnej ZŠ Nevädzová (cca 150-200 metrov od centra pretekov).
Štart: kedykoľvek od 14.00 do 16.00 v centre pretekov, štartovný interval bude 1 – 2 minúty. Vo výnimočnom prípade skôr, ak sa ponáhľate domov a nechcete (nepotrebujete) čakať na vyhlásenie výsledkov je možné odštartovať aj skôr.
Kategórie:
Začiatočníci –  trať určená pre začiatočníkov
E-Open – trať pre tých, ktorý to myslia s Trail-O vážne a nehľadajú žiadne ústupky
Opisy KS: opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape.
Mapa: Evičkine Trávniky – Trail-O, 1:4000, E=2,5m, ISSOM (aktualizácia máj 2014). Mapoval Ján a Dušan Furuczoví. Bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú k dispozícii obaly na mapu.
Zvláštne symboly: čierny krížik – veľká reklamná tabuľa, preliezačka, futbalová brána
WC: v priestoroch obchodného centra. Pre hendikepovaných pretekárov v priestoroch špeciálnej ZŠ Nevädzová (cca 150-200 metrov od centra pretekov).
Časový limit:
Začiatočníci: bez limitu, v prípade potreby poskytneme doprovod s odborným výkladom (ideálne viacčlenná skupina)
E-Open: 110 minút
Parametre tratí:
Začiatočníci:0,7 km, 8 kontrol
E-Open – 2.1 km, 22 kontrol, prevýšenie 5m, v cieli 2 časové kontroly
Razenie: na každom kontrolnom (rozhodovacom) stanovišti bude k dispozícii kôl s kliešťami. Výnimkou sú  A-Z kontroly, keď je potrebné identifikovať iba jeden lampión a tam sa kôl nevyskytuje (použite  kliešte z iného stanoviska). Môžete použiť aj vlastné raziace zariadenie.
Upozornenie: Pokiaľ to nie explicitne povolené na mape fialovou čiarkovanou čiarou, tak Trail-O povoľuje pohyb len po asfaltových cestách (chodníkoch) alebo po nespevnenej pešej – vozovej ceste (ISSOM 2007 – značka 506). Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla. Niektoré cesty (chodníky) budú na mape na začiatku prečiarknuté fialovou čiarkou, čo znamená zákaz vstupu na takúto cestu (chodník). V teréne nebudú zakázané cesty (chodníky) označené (spoliehame sa pri presnej orientácii na Vaše vynikajúce orientačné schopnosti a apelujeme na dodržovanie pravidiel a fair-play).
Nakoľko sa v kategórii E-Open jedná o ozajstné preteky, nie je dovolená komunikácia medzi pretekármi a očakáva sa, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla.
Opis terénu: Sídlisko s pohybom po asfaltových chodníkoch bez výrazného prevýšenia.
Vyhlásenie výsledkov: predbežne niekedy po 17 hodine. Samozrejme, ak bude zrejmé, že je možné vyhlásenie skôr, tak čo najskôr po ukončení pretekov.
Ceny: Začiatočníci: prví traja pretekári dostanú sladké odmeny (čokolády)
E-Open: prví traja pretekári dostanú USB kľúče (1. 32GB USB3.0, 2. 16GB a 3. 8GB) a sladké odmeny (čokolády)
Protesty alebo námietky: ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí
Informácie: Ak vám bude čokoľvek nejasné, pýtajte sa. Budeme sa snažiť vás informovať o všetkých zložitostiach a krásach tejto disciplíny.
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Dušan Furucz R3
oponent: Ján Furucz R1

Poďakovania:
Ďakujeme Ružinovskému športovému klubu, že nám poskytli priestor pre centrum pretekov.
Ďakujeme ŠK Vazka Bratislava, že nám poskytol mapu na preteky.
Ďakujeme Silvii Petruchovej za jej pomoc pri vybavovaní bezbarierového prístupu k sociálnym zaraideniam a k parkovaniu a za jej neutíchajúcu túžbu venovať sa Trail-O.
A v neposlednom rade ďakujeme našim najväčším sponzorom, ktorými sú naše milované manželky a deti, ktoré nás podporujú a tolerujú v našom úsilí rozvinúť Trail-O na Slovensku.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Pridaj komentár