Pokyny na Trail-O preteky konané 6.4.2014 popri podujatí CESOM 2014

Podujatie: Prezentačné (promo) preteky v  TRAIL-O (Trail orienteering, presná orientácia alebo orientačná teória)
Dátum: 6.4.2014 (nedeľa)
Usporiadateľ: Trail-O skupina pri klube Farmaceut Bratislava, s láskavou podporou klubu Kobra Bratislava (poskytli nám mapu a priestor popri podujatí CESOM 2014)
Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s voľným poradím kontrolných stanovíšť v Trail-O
Centrum pretekov: obec Šajdíkove Humence, blízko futbalového štadiónu kde sa nachádza centrum pretekov CESOM 2014.
Súradnice: N 48°39’5.197″, E 17°15’50.804″
Vzdialenosti:
centrum pretekov – parkovanie od 0 do 400 metrov
centrum pretekov – štart 0 metrov
centrum pretekov – cieľ 0 metrov
centrum pretekov – centrum CESOM 200 metrov
Prezentácia: kedykoľvek od 8.00 do 15.00 v centre pretekov
Štart: kedykoľvek od 8.00 do  15.00 v centre pretekov
Kategórie:
Začiatočníci – trať určená pre začiatočníkov, 2 (jednoduché) kontroly s možnosťou nulového riešenia (kontrola je na správnom mieste – A, kontrola je na nesprávnom mieste – Z ako Zero), ostatné kontroly nemajú nulové riešenie.
Open – trať pre pokročilých. Je identická s prvou časťou kategórie E-Open. Ak sa Vám to zapáči, môžete absolvovať aj druhé kolo tejto trate a budete klasifikovaní v kategórii E-Open.
E-Open (Elite Open) – trať pre tých, ktorí to myslia s Trail-O vážne. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť sa nachádza v lese západne od dediny – štart a cieľ je na mape. Druhá časť sa nachádza v lese východne od dediny. Je nutné sa presunúť asi 500m cez dedinu na okraj lesa smerom na východ po asfaltovej ceste. Na druhej mape bude zobrazená prehľadná mapka ako sa tam dostanete.
Opisy KS: opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape.
Mapy: Šajdíkove Humence – T1 a Šajdíkove Humence – T2, mierka  1:5 000, ekv. 2,5 m, formát A5, mapoval Evžen Cigoš, miestami jemne upravené pre potreby Trail-O Dušanom Furuczom
Zvláštne symboly: čierny krížik – mólo (drevená doska nad jazerom)
Občerstvenie: neposkytujeme, bufet v centre pretekov CESOM 2014
WC: mobilné WC len v priestoroch centra pretekov CESOM 2014
Časový limit: nie je oficiálny limit, cieľ bude uzatvorený cca o 16:00. Na oficiálnych pretekoch by bol časový limit nasledovný:
Začiatočníci – 85 minút.
Open – 110 minút.
E-Open – 160 minút.
Parametre tratí:
Začiatočníci – 1,8 km, 10 kontrol, v cieli 2 časové kontroly.
Open – 2,0 km, 17 kontrol, v cieli 2 časové kontroly.
E-Open – 1. okruh 2,0 km, 17 kontrol, 2. okruh 1,5 km, 11 kontrol, (vzdialenosť na druhý okruh 500m), v cieli 2 časové kontroly.
Razenie: na každom kontrolnom (rozhodovacom) stanovisku bude k dispozícii kôl s kliešťami. Výnimkou sú  A-Z kontroly, keď je potrebné identifikovať iba jeden lampión a tam sa kôl nevyskytuje (použite kliešte z iného stanoviska).
Upozornenie: Pokiaľ to nie je explicitne povolené na mape fialovou čiarkovanou čiarou, tak Trail-O povoľuje pohyb len po asfaltových cestách alebo po nespevnenej pešej – vozovej ceste (ISSOM 2007 – značka 506). Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla. Niektoré cesty budú mať na mape na začiatku fialovú čiarku, čo v tomto prípade znamená zákaz vstupu. Budeme sa snažiť miesta kde to nie je jasné, označiť červeno bielou páskou.
Na niektorých kontrolách bude v teréne vyznačený červeno bielou páskou výsek oddeľujúci výber kontrol podľa popisov. Či už z dôvodu možnosti vizuálneho prekrývania s inými kontrolami alebo úmyselné použitie identických lampiónov pre výber viacerých kontrol (zhluk).
Pri normálnych Trail-O pretekoch nie je dovolená komunikácia medzi pretekármi a očakáva sa, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov pri ich preteku. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla aspoň pre tých, ktorý plánujú absolvovať kategóriu E-Open.
Opis terénu: Rovinatý, jemne členitý terén s pieskovým podkladom. V dedine asfaltové cesty. V druhom okruhu kategórie E-Open miestami ťažšie (nemám ešte dostatočné skúsenosti, aký terén spôsobuje problémy) prekonateľná piesková cesta. Prosíme o upozornenie, ak bude požadovaná pomoc asistenta.
Vyhlásenie výsledkov: preteky budú vyhodnotené, ale nebudeme vyhlasovať víťazov, keďže sa jedná o ukážkové preteky a predpokladáme, že budeme poskytovať pomoc pri riešení úloh, čo by mohlo byť pre niektorých zvýhodňujúce alebo znevýhodňujúce.
Protesty alebo námietky: ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí.
Priebeh preteku: Pretek sa skladá z dvoch častí. Najprv je potrebné prejsť zadanú trať, pričom cestu si vyberáte sami. Nie je dôležité poradie absolvovania kontrolných stanovíšť, ale odporúčame ísť podľa nami definované poradia. Vašou základnou úlohou je identifikovať kontrolu v mape s lampiónom v teréne, pričom v kategórii OPEN je možný aj variant, že žiaden lampión nie je správny (tzv. Z). Dôležitou pomôckou pri identifikácii kontroly je tzv. popis kontrol, ktorý okrem bližšej identifikácii kontroly obsahuje aj dva pre bežného orientačného bežca nezvyklé stĺpce. Stĺpec s kódom obsahuje rozsah písmen, ktoré reprezentujú počet lampiónov pripravených pri danej kontrole. Napr. A-C znamená, že v teréne budú tri lampióny. Len A znamená, že tam bude len jeden. Posledný stĺpec obsahuje informáciu, ktorá vám pomáha identifikovať tzv. rozhodovacie stanovište, z ktorého máte vybrať správne písmeno. Políčko obsahuje smer, ktorým sa na lampióny pozeráte. Napr. ak tam bude šípka smerom na západ, tak to znamená, že stanovište bude východne od kontroly v mape na najbližšej ceste. Lampióny nie sú v teréne nijako vizuálne identifikované (nejakým číslom alebo podobne), pričom správne určenie prebieha takto. Z miesta stanoviska je najľavejší lampión označený ako A a následne smerom doprava, pričom nie je rozhodujúca vzdialenosť, sa lampióny označujú ako B, C a tak ďalej. Stanovisko v teréne je reprezentované štandardným kolom s kliešťami, ale bez lampiónu, pričom je stanovisko označené číslom stanoviska. Pre OPEN kategóriu napr. O7 znamená siedmu kontrolu, pre Začiatočníkov je značenie napr. Z2. Štandardne má pretekár TRAIL-O pri sebe vlastné označovacie zariadenie, ale pre tieto preteky sme zvolili stanoviská s kliešťami, pričom nie je rozhodujúce, na ktorom stanovisku si do preukazu kontrolu označíte. Ide len o označenie, pričom opravovanie nie je povolené. Nakoľko pri TRAIL-O nie je čas rozhodujúci (máme len nejaké logické obmedzenie, aby sa preteky nenaťahovali), tak sa výsledok stanovuje na základe počtu uhádnutých kontrol. Niekedy sa stáva, že pretekári majú rovnaký počet uhádnutých kontrol a preto po ukončení prvej časti je potrebné absolvovať ešte veľmi krátku druhú časť tzv. časové kontroly. Na presne určenom mieste (budeme vás usmerňovať), blízko cieľa sú pripravené dve časové kontroly. Stanovisko predstavuje stolička, aby mal každý identické podmienky. Po usadnutí dostanete k dispozícii blok s kontrolami, ktoré sú zakryté. Mapy po odkrytí sú orientované podľa toho ako sedíte, takže nie je potrebné si mapu orientovať. Rozhodca vás odštartuje a vy odokrývate postupne prvú a druhú kontrolu a identifikujete ich v teréne, pričom máte k dispozícii obmedzený čas 120 sekúnd pre obidve kontroly, pričom po 110 sekundách vám bude oznámení blížiaci sa koniec. Je potrebné si uvedomiť, že za každú nesprávne určenú kontrolu vám bude pripočítané k času 60 sekúnd. Tieto výsledné sekundy budú určujúce pri rovnakom počte uhádnutých kontrol.
Informácie: Ak vám bude čokoľvek nejasné, pýtajte sa. Budeme sa snažiť vás informovať o všetkých záludnostiach a krásach tejto disciplíny. Našou snahou bude, aby sa vždy niekto z nás vyskytoval v priestore prvého stanoviska, aby sme vás mohli uviesť do problematiky Trail-O
Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Dušan Furucz R3
oponent: Ján Furucz R1

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Pridaj komentár