Plán činnosti reprezentácie a nominačné kritéria na rok 2015

Reprezentačný výber SR v Presnej Orientácii pre rok 2015 (RV):

výber A – nikto
výber B: Dušan Furucz (FBA) – OPEN, Ján Furucz (FBA) – OPEN
Sledovaní pretekári: Marián Mikluš (RBA) – OPEN, Silvia Petruchová (FBA) – PARA

Sledovaní pretekári budú priebežne dopĺňaní v priebehu roka 2015 (reprezentácia sa ešte len buduje).

Realizačný tím(RT):

Dušan Furucz

Vrcholné preteky sezóny:

Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii (WTOC),  22.‐28.6.2015, Zahreb, Chorvátsko*

predpokladaná účasť: 5 – 6

  • PreO: 3 x Open, 2 x Para
  • TempO: 4x
  • Vedúci výpravy: 1x (predpokladáme (navrhujeme), že to bude zároveň aj pretekár)

* Predbežné prihlášky: 31.1.2015, Finálne prihlášky: 15.5.2015

Predbežný plán akcií na rok 2015***:

Január* teoretická príprava Bratislava
Február* teoretická príprava / mapové sústredenie Bratislava
7.-8.3. nominačné preteky (2x) Lipica Open (Slovinsko)
Marec* mapové sústredenie Záhorie
29.3. nominačné preteky MSR (1x) Borský Mikuláš
11.-12.4. nominačné preteky (2x) Kunětická hora (Česká republika)
18.4. nominačné preteky (1x) Zlotoryja (Poľsko)
14.-17.5. Pre WTOC 2016** Strömstad, Švédsko
20.-22.6. sústredenie pre nominovaných na MS Varaždin, Chorvátsko

* termíny sústredení budú spresnené
** zhodné terény, mapár a staviteľ tratí s WTOC 2016
*** v prípade zmien termínov nominačných pretekov alebo ich zrušenia, realizačný tím navrhne iné riešenie

Nominačné kritériá:

Na Majstrovstvách sveta môžu v disciplíne PreO za každý štát štartovať maximálne traja pretekári v kategórii OPEN a traja pretekári v kategórii PARA*. V disciplíne TempO môžu štartovať maximálne štyria pretekári bez obmedzenia kategórie.

* pretekári kategórie Para musia mať potvrdenú IOF PARA ELIGIBILITY platnú na rok 2015.

Predpokladom dosiahnutia úspechu na Majstrovstvách Sveta je získanie čo najväčšieho množstvo skúseností. O výsledkoch rozhodujú maličkosti (špička je veľmi vyrovnaná) a každá chyba sa platí posunom vo výsledkovej listine niekedy aj o desiatky miest. Vyhrávajú takmer vždy len pretekári, ktorý absolvovali trať úplne bez chýb. Preto je snahou absolvovať čo najväčšie množstvo pretekov, s terénom a štýlom stavby tratí  podobných na MS. Je nám jasné, že absolvovanie takého množstva je pre mnohých finančne náročné a preto budú nomináciu ovplyvňovať dva faktory. Primárne vplyv najlepších dosiahnutých výsledkov (iba 3 najlepšie) a menšou mierou aj faktor získavania skúseností (plusové body). Nie je teda nutné absolvovať všetky preteky, ale ich počet bude mierne ovplyvňovať nomináciu.

Nominačné preteky sú otvorené pre všetkých bez rozdielu pohlavia a veku. Podmienkou je len slovenské občianstvo a členstvo v SZOŠ.

Účastníci budú vybraní na základe nasledujúcich nominačných kritérií:

Priama nominácia v kategórii Open* – Ján Furucz na základe preukázanej výkonnosti v disciplíne PreO v roku 2014 (14. a 17. miesto na Majstrovstvách Sveta, Majster Českej Republiky, 2. a 8. miesto na pretekoch Európskeho pohára, celkové 2. miesto v Českom pohári, celkové 3. miesto v Českom Trail-O rankingu a dlhodobo veľmi dobré výsledky na Európskej úrovni).

Prvý pretekár v kategórii OPEN a prvý pretekár v kategórii PARA z nominačného rebríčka. Výsledky sa rátajú spoločne pre obidve kategórie, ale záverečné poradenie bude oddelené. Poradie bude definované súčtom z 3 najlepších pretekov (celkovo 6 pretekov – 5xPreO, 1xTempO) a bodov za získavanie skúseností – 10 bodov za každé absolvované nominačné preteky. Prvý slovenský pretekár v jednotlivých pretekoch získa 100 bodov – ostatní podľa percentuálnej straty.

Tretí pretekár v kategórii OPEN a druhý pretekár v PARA – na návrh reprezentačného trénera (divoká karta). Bude prihliadané k umiestneniu v nominačnom rebríčku a k možnému umiestneniu na MS.

Reprezentačný tréner si vyhradzuje právo upraviť nomináciu podľa iných objektívnych kritérií.

* započítava sa do výsledkov nominačného rebríčka. Musí svoju výkonnosť potvrdiť na niektorých nominačných pretekoch.

Predpoklad účasti:
Záujem o účasť. V prípade, že v nominačnom rebríčku budú figurovať na predných umiestneniach pretekári bez záujmu reprezentovať alebo už nominovaní, tak sa poradie logicky posúva.

Sledované a odporúčané preteky v roku 2015:

SL/OD   Slovenské preteky:
SL 13.6. TempO Slovenský pohár, Bratislava
SL 12.-13.9. PreO, TempO MSR v TempO a Slovenský pohár, Studienka

Český trail-o ranking:
OD 28.3. PreO Prostějov (Česká republika)
OD 16.-17.5. PreO Orlické hory (Česká republika)
OD 5.-9.8. PreO, TempO Hamr na Jezeře (Česká republika)
SL 19.-20.9. PreO, TempO MMČR, Európsky pohár, Javorník (Česká republika)
OD ?.10. PreO Praha (Česká republika)

CRO – ITA – SLO cup:
1-2 preteky*

Maďarské preteky:
SL 30.-31.5. TempO, PreO Maďarský šampionát, Zánka (Maďarsko)

*termín a výber pretekov bude upresnený po vydaní kalendára

V roku 2016 sa konajú Majstrovstvá Európy v Presnej orientácii (ETOC) v Českej republike v Jeseníku spolu s Majstrovstvami Európy v orientačnom behu. Na kontinentálnych majstrovstvách je oproti MS účasť rozšírená na 6 účastníkov z každej krajiny v každej kategórii v disciplíne PreO a 8 účastníkov v disciplíne TempO. Terény a stavba tratí budú veľmi podobné našim a je možnosť sa veľmi dobre pripraviť na tieto preteky s minimálnymi nákladmi. Táto udalosť ponúka možnosť účasti pre širšie pole pretekárov. Odporúčame preto čo najviac sa zúčastňovať českých pretekov, ktoré budú sledované a budú slúžiť aj ako základ pre zaradenie do reprezentácie.

Majstrovstvá sveta v Presnej orientácii 2016 (WTOC) sa uskutočnia spolu s Majstrovstvami sveta v orientačnom behu vo Švédsku v  Strömstad-Tanum. Terény a spôsob stavby tratí sa výrazne líšia od našich a preto plánujeme v máji účasť na pretekoch PreWTOC v Strömstade aby sme získali čo najviac skúseností.

Hlavným zmyslom pri budovaní reprezentácie bude získavanie skúseností.

Máme osobnú skúsenosť, že schopnosti pretekárov rastú každou účasťou na pretekoch. TrailO je špecifická disciplína, keď je potrebné sa vnoriť do myslenia mapára, staviteľa tratí alebo aj jeho oponenta, aby ste mohli spoľahlivo vyriešiť predložené problémy. Skúseností neoklamete, je naozaj veľmi dôležité sa vedieť vysporiadať s nemalým tlakom a to sa nedá naučiť len tak doma na Slovensku. TrailO je disciplína, kde sa vedia uplatniť aj (nielen) tí, ktorým už fyzické schopnosti nedovolia plne sa realizovať v klasických disciplínach, ale pritom ich orientačné schopnosti sú na vrcholnej úrovni. A potenciál na získavanie úspechov v tejto disciplíne je pre Slovensko veľmi reálny.

Informácie, dokumenty a odkazy budú postupne pribúdať na stránkach sekcie Presnej orientácie http://trail.orienteering.sk

Vypracoval: Dušan Furucz, reprezentačný tréner PO

Pridaj komentár