3. a 4. kolo Slovenského pohára (3rd and 4th rounds of Slovak cup) – Propozície (Invitation)

Propozície

3. kolo Slovenského pohára v disciplíne TempO
4. kolo Slovenského pohára v disciplíne PreO

Súbežné podujatia:
V sobotu doobeda sa uskutoční oblastný rebríček Západnej oblasti v orientačnom behu v dvojčlenných štafetách. Viac informácií nájdete na stránkach našeho klubu fba.orienteering.sk.

Dátum:
22.10.2016 (sobota)

Centrum: Studienka, viď. mapa

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Štart:
sobota TempO cca 14.00
sobota PreO cca 16.00

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch

Terén: typický pre Záhorie

Kategórie: E – Open a E – Para (spoločné trate)

Prihlášky: do 17.10.2016 prostredníctvom stránok www.orienteeringonline.net alebo zaslaním na e-mail: janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Vo výnimočných prípadoch bude možné sa prihlásiť aj na mieste.

Štartovné: 2€ na jeden pretek alebo 3€ za obidva preteky, platba pri prezentácii

Mapa: Studienka 2016 – T, 1:5000, E=5m, ISSOM (aktualizovaná september – október 2016)

Úprava máp: Pre disciplínu TempO mapy na jednotlivých stanovištiach budú zalaminované. Pre disciplínu PreO budú mapy v euroobaloch.

Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v absolútnom poradí v kategórii E – Open a E – Para získajú vecné ceny. Výsledky budú vyhlasované ako súčet času za obidva preteky, pričom PreO pretek bude prepočítaný tak, že každá chyba bude penalizovaná 60 sekundami a pripočítané budú časové kontroly. Vzorec je identický ako na EP v máji.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Dušan Furucz R2 a Ján Furucz R1
hlavný rozhodca, oponent: Dušan Furucz R1, Ján Furucz R1

Informácie: sledujte naše stránky trail.orienteering.sk alebo nás prosím kontaktujte:

Ján Furucz, email: janfurucz@gmail.com, Tel.: +421 905 281107
Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.com

Schvaľovacia doložka: Rozpis pretekov bol schválený Sekciou presnej orientácie SZOŠ dňa 14.9.2016

Tešíme sa na Vašu účasť

Ján Furucz
riaditeľ pretekov

Pridaj komentár