Plán činnosti reprezentácie a nominačné kritéria na rok 2016

Reprezentačný výber SR v Presnej Orientácii pre rok 2016 (RV):

Výber A: Ján Furucz (FBA) – OPEN

Výber B: Dušan Furucz (FBA) – OPEN, Marián Mikluš (RBA) – OPEN, Silvia Petruchová (FBA) – PARA

Sledovaní pretekári: Pavol Bukovác (FBA) – OPEN, Miklušová Tereza – OPEN, Miklušová Tamara – OPEN, Matej Hraboš (HBB) – OPEN, Šimon Mižúr (FBA) – OPEN

Sledovaní pretekári budú priebežne dopĺňaní v priebehu roka 2015 (2016)

Realizačný tím (RT):

Dušan Furucz

Vrcholné preteky sezóny:

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii (ETOC) súbežne z EOC,  21.28.5.2015, Jeseník, Česká republika*

predpokladaná účasť: 6 – 9

  • PreO: 6 x Open, 1 x Para (maximum 6)
  • TempO: 7x (maximum 8)
  • Vedúci výpravy: 1x (zároveň aj pretekár)

* Predbežné prihlášky: 31.1.2016, Finálne prihlášky: 11.5.2016

Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii (WTOC),  20.28.8.2016, Strömstad-Tanum, Švédsko*

predpokladaná účasť: 3 – 5

  • PreO: 3 x Open, 1 x Para (maximum 3)
  • TempO: 4x
  • Vedúci výpravy: 1x (zároveň aj pretekár)

* Predbežné prihlášky: 20.6.2016, Finálne prihlášky: 10.8.2016

 

Plán hlavných akcií na rok 2015/2016**:

19.-20.9.2015 MMČR+ECTO 9,10 Javorník, Česká republika

21.‐28.5.2016 ETOC Jeseník, Česká republika

20.‐28.8.2016 WTOC Strömstad-Tanum, Švédsko

** detailnejší plán bude upresnený po vydaní kalendára pretekov 2016


 

Nominačné kritériá:

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii

Na Majstrovstvách Európy môžu v disciplíne PreO za každý štát štartovať maximálne šiesti pretekári v kategórii OPEN a šiesti pretekári v kategórii PARA***. V disciplíne TempO môžu štartovať maximálne ôsmi pretekári bez obmedzenia kategórie.

*** pretekári kategórie Para musia mať potvrdenú IOF PARA ELIGIBILITY platnú na rok 2016.

Vzhľadom k skorému termínu prihlášok (apríl 2016) nebudú vypísané nominačné preteky, ale bude sa prihliadať k výkonom na pretekoch počas roku 2015, prípadne k 1-2 jarným pretekom v roku 2016 v zahraničí. Účasť je otvorená pre všetkých bez rozdielu pohlavia a veku. Podmienkou je len slovenské občianstvo a členstvo v SZOŠ.

Účastníci budú vybraní na základe nasledujúcich kritérií:

Priama nominácia v kategórii Open: Ján Furucz, Dušan Furucz a Marián Mikluš na základe preukázanej výkonnosti.

Priama nominácia v kategórii PARA: Silvia Petruchová na základe preukázanej výkonnosti.

Ostatní pretekári (max 3 – PreO Open, max 5 – PreO PARA, max 5 – TempO) budú vybratí reprezentačným trénerom na základe dosiahnutých výsledkov na sledovaných pretekoch v roku 2015, prípadne na základe možnosti dosiahnuť úspech na Majstrovstvách Európy podľa iných objektívnych kritérií.

Predpoklad účasti: Záujem o účasť.

Majstrovstvá Sveta v Presnej Orientácii

Na Majstrovstvách sveta môžu v disciplíne PreO za každý štát štartovať maximálne traja pretekári v kategórii OPEN a traja pretekári v kategórii PARA***. V disciplíne TempO môžu štartovať maximálne štyria pretekári bez obmedzenia kategórie.

*** pretekári kategórie Para musia mať potvrdenú IOF PARA ELIGIBILITY platnú na rok 2016.

Predpokladom dosiahnutia úspechu na Majstrovstvách Sveta je získanie čo najväčšieho množstvo skúseností. O výsledkoch rozhodujú maličkosti (špička je veľmi vyrovnaná) a každá chyba sa platí posunom vo výsledkovej listine niekedy aj o desiatky miest. Vyhrávajú takmer vždy len pretekári, ktorý absolvovali trať úplne bez chýb. Preto je nutnosťou absolvovať čo najväčšie množstvo pretekov a pri nominácii bude k tomu prihliadané.

Priama nominácia v kategórii Open: Ján Furucz a Dušan Furucz na základe preukázanej výkonnosti.

Ostatní pretekári (max 1 – PreO Open, max 3 – PreO PARA, max 2 – TempO) budú vybratí reprezentačným trénerom na základe dosiahnutých výsledkov na sledovaných pretekoch v roku 2015, 2016 a výsledkov na Majstrovstvách Európy 2016, prípadne na základe možnosti dosiahnuť úspech na Majstrovstvách Sveta podľa iných objektívnych kritérií – primárne však z nominovaných pretekárov na Majstrovstvá Európy.

Predpoklad účasti: Záujem o účasť.


 

Sledované a odporúčané preteky v roku 2015:

Slovenské preteky:

SL 12.-13.9. MSR v TempO, SP 4.kolo (1xTempO, 1xPreO) Bratislava

Český trail-o ranking:

19.-20.9. PreO, TempO MMČR, Európsky pohár, Javorník (Česká republika)

18.10. Trail Okolo Hradce – štafety,Hradec Králové (Česká republika)

CRO – ITA – SLO cup:

3.-4.10. Kup Feuda, Jastrebarsko (Chorvátsko)

 

Sledované a odporúčané preteky v roku 2016:

Slovensko:

21. máj MČR, MSR v PreO ECTO #3, Červený Kameň

22. máj MČR, MSR v TempO, ECTO #4, Borský Mikuláš

 

Český trail-o ranking:

27. február Mrazivé TempO, Praha

7.-8.máj Pražské trailové jaro, Praha

18. máj Kosmické TempO, Praha

 

CRO – ITA – SLO cup:

12. – 13. marec Lipica Open, Lipica (Slovinsko)

 

Predpokladané ciele v r. 2016

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii

  • 1 x jednotlivec do 20. miesta
  • 1 x štafeta do 10. miesta

Majstrovstvá sveta v Presnej Orientácii

  • 1 x jednotlivec do 10. miesta
  • 1 x štafeta do 10. miesta

 

Iné:

Informácie, dokumenty a odkazy budú postupne pribúdať na stránkach sekcie Presnej orientácie http://trail.orienteering.sk

Konečné nominácie podliehajú schváleniu sekciou PO a predsedníctvom SZOŠ.

Vypracoval: Dušan Furucz, reprezentačný tréner PO

 

 

Pridaj komentár