MSR v TempO a 3. a 4. kola Slovenského pohára – Propozície

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Podujatie:
Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnej orientácii v disciplíne TempO, 3. kolo Slovenského pohára (sobota)
4. kolo Slovenského pohára v disciplíne PreO (nedeľa)

Súbežné podujatia:
Zároveň sa v sobotu a v nedeľu bude konať prezentačné podujatie (zadarmo) v novo vymyslenej disciplíne MapO (v skratke ide o opačný spôsob presnej orientácie, keď sa lampióny v teréne budú zakresľovať do mapy, pričom vyhráva ten najpresnejší zákres).

V nedeľu poobede sa uskutoční oblastný rebríček Západnej oblasti v orientačnom behu. Viac informácií nájdete na stránkach našeho klubu fba.orienteering.sk.

Dátum:
12.9.2015 (sobota)
13.9.2015 (nedeľa)

Centrum: Bratislava, Dlhé Diely, viď. mapa

Súradnice: N 48.16030°, E 17.03773°

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Štart:
sobota 15.00
nedeľa 10.00

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch

Terén: typický malokarpatský terén

Kategórie:
Sobota: Majstrovská: E-Open, Verejná: Začiatočníci
Nedeľa: Slovenský pohár: E – Open, E – Para, Verejná: Začiatočníci

Prihlášky: do 8.9.2015 prostredníctvom stránok www.orienteeringonline.net (sobota, nedeľa) alebo zaslaním na e-mail: janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Vo výnimočných prípadoch bude možné sa prihlásiť aj na mieste. V prípade, že sa budete chcieť nezáväzne zúčastniť aj disciplíny MapO, tak vás prosíme o zaškrtnutie tejto možnosti v prihláške, aby sme mali predstavu o počte záujemcov.

Štartovné: 2€ pre majstrovské alebo pohárové kategórie, 0€ pre verejné kategórie, platba pri prezentácii

Mapa: Kráľovstvo pavučín – T, 1:5000, E=5m, ISSOM (aktualizovaná august – september 2015)

Úprava máp: Pre disciplínu TempO mapy na jednotlivých stanovištiach budú zalaminované. Pre disciplínu PreO budú mapy v euroobaloch.

Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v absolútnom poradí získajú diplomy a vecné ceny. Prví traja registrovaní v SZOŠ získajú diplomy, medaily a vecné ceny. V sobotu prebehne vyhlásenie Majstrovstiev SR, v nedeľu Slovenského pohára.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Dušan Furucz R2 a Ján Furucz R1
hlavný rozhodca, oponent: Ján Furucz R1 a Dušan Furucz R2

Informácie: sledujte naše stránky trail.orienteering.sk alebo nás prosím kontaktujte:

Ján Furucz, email: janfurucz@gmail.com, Tel.: +421 905 281107
Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.com

Schvaľovacia doložka: Rozpis pretekov bol schválený Sekciou presnej orientácie SZOŠ dňa 13.8.2015

Tešíme sa na Vašu účasť

Ján Furucz
riaditeľ pretekov

Pridaj komentár