MSR v PO v PreO – R o z p i s

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Podujatie: Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnej orientácii v disciplíne PreO (Historicky prvé Majstrovstvá Slovenskej republiky), 1. kolo Slovenského pohára
Dátum: 29.3.2015 (nedeľa)
Centrum: Borský Mikuláš (bude upresnené v pokynoch), viď. mapa
Súradnice: N 48°37’43.173″, E 17°12’02.750″
Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava s podporou klubu Kobra Bratislava (poskytla nám mapu a priestor popri celoslovenskom podujatí CESOM 2015)
Štart: cca 12.00 (bude upresnené v pokynoch)
Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch
Terén: rovinatý, pieskový, ihličnatý les. Miestami aj pieskové chodníky. V prípade potreby budú k dispozícii asistenti (v obmedzenom množstve).
Kategórie:

Majstrovské: E-Open a E-Para, obidve kategórie budú mať identickú trať s rozdielnym časovým limitom
Verejné: Začiatočníci

Prihlášky: do 20.3.2015 prostredníctvom stránok www.orienteeringonline.net alebo zaslaním na e-mail: janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Do verejných kategórií bude možné sa prihlásiť aj na mieste.
Štartovné: 2€ pre majstrovské kategórie, 0€ pre verejné kategórie, platba pri prezentácii
Mapa: Borský Mikuláš – T, 1:5000, E=5m, ISSOM (aktualizovaná február – marec 2015)
Úprava máp: bez vodovzdornej úpravy, k dispozícii budú mapníky
Razenie: do papierových preukazov. Na každom kontrolnom (rozhodovacom) stanovišti bude k dispozícii kôl s kliešťami. Výnimkou môžu byť tzv. A-Z kontroly, keď je potrebné identifikovať iba jeden lampión a tam sa kôl nemusí vyskytovať (vtedy je potrebné použiť kliešte z iného stanoviska. Je možné používať vlastné označovacie zariadenie.
Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v absolútnom poradí získajú diplomy a vecné ceny. Prví traja registrovaní v SZOŠ získajú diplomy, medaily a vecné ceny.
Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ
Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Dušan Furucz R2
hlavný rozhodca, oponent: Ján Furucz R1

Informácie: sledujte naše stránky trail.orienteering.sk alebo nás prosím kontaktujte:

Ján Furucz, email: janfurucz@gmail.com, Tel.: +421 905 281107
Dušan Furucz, email: furuczd@gmail.com

Schvaľovacia doložka: Rozpis pretekov bol schválený Sekciou presnej orientácie SZOŠ dňa 20.1.2015

Tešíme sa na Vašu účasť

Ján Furucz
riaditeľ pretekov

Pridaj komentár