Rozpis na MSR v TempO (30.4.2022)

Rozpis

Majstrovstvá SR v disciplíne TempO

Preteky sa uskutočňujú vďaka spolupráci s klubom Viatoris, ktorý v rovnakom čase organizuje Majstrovstvá SR v šprinte. Ďakujeme za ich podporu.

Dátum:
30.4.2022 (sobota)

Centrum: Sliač – kúpele, identické s MSR v šprinte

Organizátor: Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava, Viatoris Zvolen

Štart:
sobota TempO cca 16.00 po vyhlásení výsledkov MSR v šprinte

Terén: park

Popis trate: 4 stanovištia, cca 300 metrov, od vyštartovania cca 10-15 minút

Kategórie: E – Open

Informačné prihlášky: do 30.4.2019 cez prihlasovací systém SZOŠ alebo zaslaním na e-mail: janfurucz@gmail.com (prihláška je platná až po spätnom potvrdení). Bude možné sa prihlásiť aj na mieste.

Štartovné: 0€

Vyhlásenie výsledkov: Prví traja v absolútnom poradí v kategórii E – Open získajú vecné ceny. Prví traja pretekári registrovaní v SZOŠ získajú medaily a diplomy.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel sekcie presnej orientácie SZOŠ

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1
staviteľ tratí: Ján Furucz R1
hlavný rozhodca, oponent: Ján Furucz R1

Informácie: sledujte stránky pretekov na stránkach SZOŠ alebo nás kontaktujte:

Ján Furucz, email: janfurucz@gmail.com, Tel.: +421 905 281107

Tešíme sa na Vašu účasť

Ján Furucz
riaditeľ pretekov

Rozpis bol schválený sekciou presnej orientácie SZOŠ