Popis riešení Trail-O pretekov konaných 6.4.2014 popri podujatí CESOM 2014

Hlavným zmyslom bolo pripraviť preteky, ktoré by boli vyvážené pre pochopenie a vysvetlenie tohto športu, ale zároveň boli miestami ťažšie pre oddelenie najlepších pretekárov.

Open a Elite Open mali rovnaký začiatok, ale Elite Open mala pridaný ešte jeden okruh. Začiatočníci mali menej kontrol a niektoré sa jemne líšili.

1. KS Na začiatok sme pripravili ľahšiu kontrolu, kde bolo nutné identifikovať, čo tvorca mapy mapoval a čo už nie (generalizácia). V mape bola len jedna väčšia húština, ktorá sa dala celkom ľahko identifikovať voči okolitým objektom. Mali sme na túto kontrolu jednu sťažnosť od maďarského pretekára na umiestnenie kontroly (nebola vraj na juhovýchode, ale na juhu). Bol som to po pretekoch preverovať a bola podľa mojich meraní orientovaná o 15° viac k juhu (miesto 135° to bolo 150°), ale v každom prípade nespĺňala pravidlo pre nulovú odpoveď (aj keby bola umiestnená na juhu), kde odchýlka musí byť väčšia ako 45°.

Pôvodne sme v tejto oblasti chceli postaviť niekoľko problémov vo väčšej vzdialenosti, ale pri testovaní neboli kontroly vo vysokom podraste viditeľné a nechceli sme porušovať pravidlá o výške kolov.

2. KS Kontrola typu “A” bola umiestnená výrazne vedľa (na mape neexistujúcom malom výklenku), ktorá mala skôr vysvetliť princíp nulovej odpovede ako niekoho nachytať. Rozhodovanie bolo uľahčené možnosťou prístupu až ku kontrole, pretože pri plánovaní sme nevedeli odhadnúť ako ďaleko budú parkovať autá pre preteky CESOM. Preto prvé dve kontroly mali  90%  úspešnosť.

3. KS Zmyslom tejto kontroly bolo identifikovať presný stred medzi dvoma objektmi (elektrickým stĺpom a budovou a pre začiatočníkov medzi el. vedením a budovou). Dali sme si záležať presne vymerať vzdialenosti pre rôzne kombinácie medzi rohmi budov, stredom budovy a okrajom stĺpa elektrického vedenia, stredom bočnej steny budovy, atď. ale skúsení Trail-O pretekári vedia, že stred sa (zjednodušene povedané) meria medzi dvoma najbližšími okrajmi definovaných objektov (a je jedno, či sú bodové alebo majú v mape reálnu veľkosť). Na tejto kontrole už klesla úspešnosť tesne nad polovicu.

4. KS a 5. KS Tieto dve kontroly spolu tvorili tzv. zhluk (cluster) označený v teréne výsekom pomocou červeno bielych pások. Samotné spojenie nevytvorilo nejaký zásadný problém, ale chceli sme Vám ukázať aj takúto situáciu, keď sa s tými istými lampiónmi riešia viaceré kontroly, pričom ich je potrebné stále identifikovať ako celok (v tomto prípade od A po E). Pri štvrtej kontrole bolo treba v teréne identifikovať správnu kôpku, najprv vylúčením najbližšej kôpky, ktorá nebola v mape (bola len v polovičnej vzdialenosti ako správna kôpka) a potvrdením tej správnej. Piata kontrola riešila stred kôpky, ktorá bola vo väčšej vzdialenosti a bolo ju potrebné správne identifikovať. Pri kategórii Open tu bola úspešnosť 68% a 96%, pri Elite Open 89% a 100%.

6. KS Janko túto kontrolu nechcel stavať, ale ja som si vydobyl jej postavenie. Nakoniec nebola až taká pekná, hoci som tu musel dosť upravovať mapu. Okolie kontroly za dva týždne dosť zarástlo a nebolo dobre vidieť tie jamy. Hlavné bolo pochopiť, kade je v teréne vedená hlavná vrstevnica, ale asi by som v budúcnosti na toto miesto kontrolu už nepostavil.

7. KS Na tejto kontrole som chcel ukázať častý typ kontroly pri Trail-O, kde je treba pri línii nájsť podľa rôznych zámerných línií správnu kontrolu a mala to byť aj prvá z tých ťažších. Dosť som si dal záležať na premapovaní danej oblasti, ale výsledok bol trochu zjednodušený faktom, že močiar, ktorý bol pôvodne dosť neviditeľný, v čase pretekov neskutočne stmavol a tým uľahčil rozhodovanie, kde je jeho presný okraj. Predpokladal som tu dosť nízku úspešnosť – nakoniec bola okolo dvoch tretín.

8. KS Moja srdcová kontrola, ktorú sme však po dohode s bratom zrušili. Upravil som v mape breh jazera a tvar budovy, presne sme vytýčili jeden stred medzi okrajom móla a budovou a druhý medzi stredom móla a stredom budovy. Pri rozkladaní kontroly však Janko nenašiel farebné klince, ktorými sme mali označené presné miesto (niekto nám ich proste zobral) a musel trochu improvizovať. Bohužiaľ však pri takýchto typoch kontrol je exaktná presnosť nevyhnutná. Takto vzhľadom k asi metrovému posunu, by bola správna odpoveď “Zero”. Vstávanie o štvrtej ráno a predtým ponocovanie nám príliš neprospieva :-).

9. KS Pri tejto kontrole bolo treba vylúčiť lampión B (stred – začiatočníci ju mali ako kontrolu), C (opačná časť svetlinky) a D (opačný okraj). Už bolo len nutné identifikovať okraj svetliny (tu som pôvodne plánoval dať lampión, ale Janko ma správne presvedčil, že by to príliš uľahčovalo rozhodovanie) a potvrdenie A (východná časť svetliny).

10. KS Tu sa malo jednoznačne oddeliť zrno od pliev a jednoznačný chyták v podobe nulovej odpovede, to aj potvrdil jednou z najnižších úspešností 26% a 22%. Len málokto si uvedomil, že prvé dva lampióny boli skoro až na prieseku a nemohli byť ani náhodou na jame a druhé dva boli na inej jame. Navyše tá správna, bola dosť jasne viditeľná, len sa stačilo posunúť asi o 10m doprava po ceste.

11. KS Ďalšia kontrola len vysvetľovala na príklade, že stred objektu sa počíta aj spolu so zalomením. Pri správnom pozorovaní bolo vidieť za násypom ešte jeden násyp, ktorý pomáhal vylúčiť prvé dva lampióny. Vysoká úspešnosť okolo troch štvrtín to potvrdila.

12. KS Určenie správnej kôpky (dve kôpky a jeden hrebienok – všetky v mape a aj v teréne) malo byť pri našom návrhu dosť jednoduché a dosť ma prekvapila iba polovičná úspešnosť.

13. KS Pokladal som ju za stredne ťažkú, kde bola treba pochopiť, že pri kôpke bez popisu sa ráta jej stred a nie najvyššie miesto. Prácne som v mape poopravoval všetky prieseky a bol som nakoniec nemilo prekvapený, že jeden z priesekov zjavne trochu prečistili a jemne zatáčal na konci o pol milimetra v mape viac doprava ako mal. Dlho sme zvažovali jej zrušenie, ale zhodli sme sa, že sa tam k výsledku malo dopracovať podľa viacerých línii a tí najlepší to identifikovali správne.

14. KS Tak túto kontrolu sme najprv dvakrát chceli dať, potom znova nechceli, ale nakoniec Janko vymyslel problém s nulovou odpoveďou a tu sa mu ako na jednej z mála, podarilo nachytať aj strieborného medailistu z Majstrovstiev sveta Pavla Dudíka. Násyp tu mal rôznu výšku a tam kde bol zhruba meter vysoký bol označený vrstevnicou (dva lampióny) a zvyšok značkou násypu. Lampión však bol reálne ďalej za násypom až na hrebeni – takže správna odpoveď bola “Z”.

15. KS Na tejto kontrole sme testovali dôslednosť pretekárov. Za sebou boli dva hrebienky, ale vyzeralo to pri prvom pohľade ako jeden. Kto sa dal nalákať na jeden z troch lampiónov a neprešiel tých 10 m k červenej páske – chyboval. Zboku bolo jasne vidieť, že lampióny sú na tom nesprávnom.

16. KS Tak toto bol drsný chyták pri ktorom sme testovali mentálnu silu pretekárov :-). Inšpirovali sme sa na pretekoch v Prahe, kde sme na podobnom probléme s bratom havarovali a prišli tak o miesto na stupni víťazov. Prostredný lampión bol síce presne v takej vzdialenosti ako mal byť ten správny, ale ak sú kôpky každá na inej strane cesty (v rovnakej vzdialenosti), tak by mal byť v strede cesty. Lampióny boli jasne vedľa. K tomu sa  tu prirátala aj únava na konci a tak tu logicky bola aj najnižšia úspešnosť pretekárov.

17. KS Tu bolo potrebné len určiť, kde je naozaj stred údolia. “D” bolo vo vedľajšom a “A” a “C” boli privysoko či prinízko.

Elite Open pokračovala na druhý koniec dediny do lesa na východe. Tu sme sa snažili posunúť latku trochu vyššie, ale najskúsenejších pretekárov sa nám príliš nepodarilo prekvapiť.

18. KS Pekná kontrola, kde sa mi podarilo nájsť jeden menší krík, ktorý nebol v mape. Pekne som vymeral reálny stred aj podľa vetiev, ale asi sme nemali dovoliť ísť pretekárom tak blízko. Takto bolo dosť zrejmé, že kontrola nebola na správnom mieste.

19. KS V teréne sme našli jedno neexistujúce údolie a bolo potrebné identifikovať, že v mape nie je a vybrať to správne.

20. KS Na prvý pohľad trochu nevýrazná kôpka, ale pri troche mapovania sa k nej dalo dopracovať a zistiť, že je na správnom mieste.

21. KS Toto pôvodne bola veľmi pekná kontrola, kde bolo treba určiť správnu ryhu a kde je jej koniec. Nakoniec sme však museli zmeniť rozhodovacie stanovisko, pretože cesta k nemu sa každým dňom stále viac stávala neprejazdná pre vozíčkarov. Nové stanovisko už nebolo také ťažké. V tejto oblasti sme kvôli zjazdnosti pár pekných kontrol zrušili a vymysleli niekoľko iných inde (asi slabších).

22. KS Tak túto kontrolu sme zrušili a ide to na môj vrub. Síce som túto oblasť dosť v mape upravil, ale súvis s plotom a budovou som neriešil, pretože sme tam pôvodne nechceli dať žiadnu kontrolu. Posledný deň skoro potme sme sa rozhodli aj pre túto kôpku a nenapadlo nás, že by ju niekto mohol zameriavať voči plotu a budove. Kontrola bola síce na správnom mieste, ale bola trochu posunutá voči plotu a budove.

23. KS Bola to ďaleká kontrola, ale veril som si na jej presnosť a k hrebienku sa dalo postupne prepracovať. Väčšina aj uhádla, že bola na správnom mieste.

24. KS Kontrola navádzala riešiť presné určenie kontroly na hrebienku, ale v skutočnosti bola na inom hrebienku.

25. KS Predpokladal som, že to bude jedna z najťažších kontrol v tejto oblasti a kvôli nej som to tu dosť pomenil oproti pôvodnej mape. Ale asi som bol nad mieru úspešný :-), pretože tu všetci určili, že je na nesprávnom objekte.

26. KS – 28. KS Išlo o zhluk (cluster) kontrol. Pri 26. bolo treba určiť najnižšie miesto medzi kôpkami (popis sedlo). Na 27. kontrole bol lampión oproti popisu umiestnený v strede húštiny. Malo to vyzerať z rozhodovacieho stanovišťa ako na jeho okraji. Húština sa ale oproti pôvodnému stavu trochu zazelenala a už to bolo jasnejšie :-(. Na kontrole 28 pretekárom nerobilo problém identifikovať všetky kôpky v teréne a určiť tie správne, aj keď sme sa im trochu snažili obmedziť prístup pre rozhodovanie.

Časové kontroly boli pre všetky kategórie rovnaké.

A obidve ma veľmi prekvapili. Môj pôvodný zámer bol urobiť T1 ľahkou, tak ako to hovoria odporúčania, aby väčšina pretekárov kontrolu uhádla a rozhodoval primárne čas a len T2 mala byť trochu ťažšia. Nakoniec to bolo presne naopak. Hoci ma Janko presviedčal, že tá prvá je priľahká, tak úspešnosť bola iba 37% a 11%. V mape a v teréne boli dva násypy a dosť veľa pretekárov si zvolilo ten väčší alebo ľavý okraj tej správnej. Spätnou analýzou sme došli k záveru, že väčšina asi brala do úvahy aj tú časť, ktorá mala výšku okolo 20cm a v mape sme ju nedali, pretože to nie je podľa normy. Druhá kontrola mala 78% a 89% úspešnosť napriek tomu, že bolo treba odhadnúť vzdialenosť medzi dvoma viditeľnými cestami (odbočka doprava bola pod horizontom) a roh lesa bol ťažšie identifikovateľný.

A čo povedať záverom. Potešila nás vysoká účasť, aj keď vo výsledkoch nie je klasifikovaná veľká časť účastníkov, ktorý sa necítili na to byť uvedený vo výsledkoch. V popredí sa umiestnili hlavne špecialisti na Trail-O, alebo tí, ktorí už absolvovali prvý tohtoročný pretek a vedeli ako na to (alebo majú skúsenosti s mapovaním :-)). Trať nebola postavená najťažšie a mali šancu prekvapiť viacerí, ale osobne ma napríklad prekvapila Veronika Vachová, ktorá dokázala držať krok s najlepšími špecialistami. Snáď sme Vás naladili a presvedčili pre tento šport. Najbližšie sa uvidíme v Izre, kde plánujeme popri Majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu štafiet urobiť ďalší pretek. Tento krát to bude výrazne kratšie, pretože na prípravu týchto pretekov je potrebné obrovské množstvo času a Košice nie sú pre nás s Jankom práve najbližšie a hlavne vám chceme predstaviť aj druhú disciplínu v rámci Trail-O a tou je tzv. TempO. Zjednodušene sa dá disciplína popísať takto: všetky kontroly sú časové, takže to vytvára tlak na riešenie úloh. Predpokladáme, že celý pretek sa bude dať zvládnuť za slabú polhodinku, takže vám ho vrelo doporučujeme.

Pridaj komentár