13.9.2015 PreO, 4. kolo Slovenského pohára (4th round of Slovak Cup)

Viac informácií (More informations):

Mapa centra a priestoru pretekov (Map of competition centre and area)
Propozície (Bulletin 1)
Prihlášky (Entries)
Pokyny (Instructions)
Výsledky (Results)
Protokol (Protocol)
Mapy a riešenia (Maps and Solutions):
mapa (map)
riešenia (solutions)
– rozcvička (warm-up)
fotky stanovíšť (photos of controls)
Predchádzajúce orientačné mapy (Previous orienteering maps): Kráľovstvo pavučín (Kingdom of webs)
Fotky (Photos)

Pridaj komentár