Iné dokumenty

Svetové pravidlá:

Competition Rules for IOF Trail Orienteering Events platné od 1. januára 2016) Print A5 booklet

Competition Rules for IOF Trail Orienteering Events (platné od 1. januára 2015) Print A5 booklet
Competition Rules for IOF Trail Orienteering Events (platné od 1. januára 2014)

České pravidlá (je fajn si ich preštudovať):
Pravidlá

Tzv. kuchárka od IOF:
Technical Introduction to TrailO for Experienced Foot Orienteers (originál)
Technický úvod do trail-o pro zkušené orientační běžce (český preklad)

Pre tých najskúsenejších a tých ktorí chcú vedieť stavať trail-o trate je určená nasledujúca publikácia:
Technical Guidelines for Elite Trail Orienteering

Piktogramy:
IOF Control Descriptions 2004 (originál aj s príkladmi)
Control Descriptions 2004 symbols only (originál)
Medzinárodná norma pre opisy kontrol – piktogramy (slovenský preklad)

Mapové normy:
International Specification for Orienteering Maps (originál)
Medzinárodná norma máp pre orientačné športy ISOM 2000 (slovenský preklad)
International Specification for Sprint Orienteering Maps (originál)
Medzinárodná norma pre mapy pre orientačný šprint ISSOM 2007 (slovenský preklad)

Pridaj komentár