Reprezentácia 2022

Reprezentačné výbery:
A: Ján Furucz (umiestnenie v prvej 15. WRE)
B: Dušan Furucz, Pavol Bukovac (iba MS), Šimon Mižúr
C: Marián Mikluš, Tamara Miklušová (juniorka), Tereza Miklušová (iba MS), Jonatán Furucz (junior)
sledovaní pretekári: Martin Šmelík, Michaela Patassiová (juniorka), ostatní

Realizačný tím:
Ján Furucz, kontakt: janfurucz@gmail.com, 0905 281107

Plán činností a nominačné kritéria na rok 2022

Nominácia na ETOC 2022

Nominácia na WTOC 2022

Dokumenty