Reprezentácia 2020

Reprezentačné výbery:
A: Ján Furucz
B: Dušan Furucz, Pavol Bukovac, Šimon Mižúr
C: Marián Mikluš, Tereza Miklušová, Tamara Miklušová
sledovaní pretekári: ostatní

Realizačný tím:
Ján Furucz, kontakt: janfurucz@gmail.com, 0905 281107

Nominácia na ME vo Fínsku bola schválená sekciou PO a predsedníctvom SZOŠ. Nominovaní sú: Ján Furucz, FBA (PreO, TempO), Pavol Bukovac, FBA (TempO), Dušan Furucz, FBA (PreO, TempO), Šimon Mižúr, FBA (PreO, TempO), Jonatán Furucz, FBA (TempO), Tereza Miklušová, RBA (PreO, TempO), Tamara Miklušová, RBA (PreO, TempO), Marian Mikluš, RBA (PreO, TempO). Zloženie štafiet bude určené až na mieste.

Najbližšie akcie:
7.-8.3. Lipica TrailO
14.-15.3. Český ranking (nominačné preteky)
21.-22.3. ECTO, WRE v Maďarsku (nominačné preteky)

Plán činností a nominačné kritéria na rok 2020 – aktualizované 4.2. (doplnený prakticky celý kalendár na rok 2020 a upravené nominačné kritéria pre MS)

Nominačný rebríček 2020 (aktualizácia po 6. kole)
Vo výsledkoch z 1. kola som vybral (zatiaľ, bol som lenivý prepočítavať 40 ďalších pretekárov) iba pretekárov, ktorí prejavili záujem o nomináciu sa pokúšať. V prípade, že sa objaví niekto ďalší a v týchto pretekoch štartoval, tak samozrejme jeho výsledok bude doplnený.

Správa o činnosti reprezentačného výberu PO za rok 2020

Dokumenty