Čo je Trail-O ?

Trail-o je orientačná disciplína, zameraná na čítanie a správnu interpretáciu mapy. Pretekár dostáva mapu s vyznačenou pretekárskou traťou – podobne ako pri orientačnom behu. Každej kontrole zakreslenej v mape zodpovedá v teréne zhluk až šiestich lampiónov, pričom pretekár musí rozpoznať, ktorý z lampiónov (prípadne žiaden) v teréne zodpovedá popisu kontroly a polohe stredu krúžku v mape. Pre riešenie pritom používa rovnaké orientačné metódy ako klasický pretekár, teda identifikáciu objektov, odhad vzdialenosti, sledovanie vrstevníc, zámerných línií a podobne. Víťazom je pretekár, ktorý vyrieši správne najviac kontrolných stanovíšť. V prípade zhodného počtu rozhodujú tzv. časové kontroly. Pretekár počas pretekov nesmie vstupovať do terénu, ale zostáva iba na ceste. Odtiaľto pochádza medzinárodný názov „trail-o“, čo by sa dalo preložiť ako „orientácia po cestách“. V Škandinávii, kde má táto disciplína dlhoročnú tradíciu, sa používa názov „pre-o“ – „presná orientácia“, ktorý lepšie charakterizuje túto disciplínu. Táto disciplína bola vyvinutá tak, aby ponúkla všetkým (aj ľuďom s obmedzenou hybnosťou), šancu zúčastniť sa zmysluplných orientačných pretekov. Mechanický aj elektrický vozík, barle alebo asistencia pri pohybe, toto všetko je dovolené, pretože rýchlosť nie je súčasťou pretekov. Schopnosť správne identifikovať danú kontrolu nekladie na pretekára žiadne zvláštne fyzické nároky, čo umožňuje aj ľuďom s obmedzenou hybnosťou rovnocenne pretekať.

Prvé preteky na Slovensku sa uskutočnili pri MSR v šprinte v roku 2008, ale bola to len taká prvá lastovička organizovaná v spolupráci s maďarským zväzom. Po viacročnom koketovaní (teoretickom a minulý rok aj praktickom) s touto disciplínou sme sa rozhodli, a na minuloročnej konferencii predstavili návrh na oživenie tejto disciplíny na Slovensku.

Základnými cieľmi pre rok 2014 sú:

– predstavenie TRAIL-O širokej orientačnej komunite (3 celoštátne podujatia a 3 lokálne v Západnej oblasti)
– búranie mýtov

  • že TRAIL-O je disciplínou iba pre hendikepovaných
  • že TRAIL-O je disciplínou pre starších, fyzicky menej schopných
  • že TRAIL-O je jednoduchý
  • že TRAIL-O je bez dlhodobého športového cieľa

– predstavenie potenciálu tejto disciplíny pre širokú verejnosť

  • pretekať sa dá „v obleku“, nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie
  • prestupná stanica ku klasickým orientačným disciplínam

– nadviazanie kontaktu s TRAIL-O skupinou v ČSOS, prípadne v medzinárodnom rozsahu
– nadviazanie kontaktu s organizáciami, zaoberajúcimi sa hendikepovanými ľuďmi a ponúknuť im TRAIL-O ako možnú integračnú alternatívu
– pokus o zriadenie novej sekcie v rámci SZOŠ na jesennej konferencii SZOŠ
– zriadenie novej sekcie v rámci WEBu SZOŠ

Výhľad do budúcnosti:

– pravidelné usporiadavanie pretekov v rámci iných podujatí v OB (či už na oblastnej (verejnosť) alebo celoštátnej úrovni)
– pravidelné usporiadavanie MSR
– Slovenský pohár
– budovanie reprezentácie (vrcholovej formy) a účasť na ME a MS

Kde nás budete môcť nájsť v roku 2014

25.1.2014 sa uskutočnili sa prvé preteky (Farmaceut Bratislava) v rámci oblastného rebríčka Západnej oblasti za účasti 46 pretekárov (Bratislava)
6.4.2014 pri celoštátnom podujatí v rámci pretekov CESOM s láskavou podporou klubu Kobra Bratislava (Šajdíkove Humence)
11.5.2014 pri celoštátnom podujatí v rámci MSR na stredných tratiach s láskavou podporou klubu OB Akademik Košice (Izra)
7.6.2014 pri lokálnom podujatí v Západnej oblasti pri pretekoch Spoznaj les (ŠK Sandberg) (Bratislava)
13.9.2014 lokálnom podujatí v Západnej oblasti pri pretekoch Dunajská buzola (Farmaceut Bratislava) (Lakšárska Nová Ves)
19.10.2014? pri celoštátnom podujatí v rámci MSR štafiet v šprinte s láskavou podporou klubu ŠK Sandberg (Bratislava)

Účasť na všetkých týchto TRAIL-O podujatiach je zadarmo, pričom k dispozícii budú vždy minimálne dve kategórie: Začiatočníci a OPEN. Podujatia nebudú mať oficiálne vyhlasovanie výsledkov, v prvom rade pôjde o prezentáciu novej disciplíny.

Pridaj komentár