Pokyny na preteky v Trail-O Dunajská Buzola

Dátum: 7.9.2014 (nedeľa)

Usporiadateľ: Trail-O skupina pri klube Farmaceut Bratislava

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s voľným poradím kontrolných stanovíšť v Trail-O

Centrum pretekov: futbalový štadión v obci Studienka viď. mapa

Súradnice: N 48°31’25.842”, E 17°08’19.267”

Vzdialenosti: parkovanie – centrum pretekov 0 – 200 metrov, centrum pretekov – štart 1100 m, centrum pretekov – cieľ 900 m, presun medzi dvoma časťami trate 150 m

Prezentácia: kedykoľvek od 12.30 do 14.00 v centre pretekov

Parkovanie pre pretekárov kategórie Para: Je dovolené parkovavanie pre obmedzený počet áut priamo v priestore štartu a cieľa (5 – 10 áut). Prosím konzultujte s usporiadateľmi.

Štart: kedykoľvek od 13.00 do 14.00, štartovný interval bude 1 – 2 minúty.

Kategórie: Začiatočníci – trať určená pre začiatočníkov E-Open – trať pre tých, ktorý to myslia s Trail-O vážne a nehľadajú žiadne ústupky

Opisy KS: opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape.

Mapa: Studienka – T, 1:5000, E=2m, ISSOM 2007, autori: Dušan Furucz a Ján Furucz, stav: 8-9 2014. Bez vodovzdornej úpravy, na štarte budú k dispozícii obaly na mapu.

Zvláštne symboly: čierny krížik – betonová obruč

Časový limit: Začiatočníci: 100 minút – súčet obidvoch častí trate E-Open: 120 minút (pretekári Para 150 minút) – súčet obidvoch častí trate

Parametre tratí:

Začiatočníci: 2,2 km, 15 kontrol (1 časť 1,0 km, 8 kontrol – zhluky, 2 časť 1,2 km, 7 kontrol – AZ kontroly), 2 časové kontroly pred začatím 2 časti

E-Open – 2,2 km, 30 kontrol (1 časť 1,0 km, 18 kontrol – zhluky, 2 časť 1,2 km, 12 kontrol – AZ kontroly), 2 časové kontroly pred začatím 2 časti

Výnimka z pravidiel: V časti AZ a pre časové kontroly budú kvôli zlepšeniu viditeľnosti a zabezpečenia rovnakých podmnienok pre všetkých pretekárov všetky lampióny umiestnené na dva metre výsokých drevených koloch.

Razenie: na každom kontrolnom (rozhodovacom) stanovišti bude k dispozícii kôl s kliešťami. Výnimkou sú A-Z kontroly v druhej časti, keď je potrebné identifikovať iba jeden lampión a tam bude nachádzať niekoľko kolov v pozdĺž trate. Môžete použiť aj vlastné raziace zariadenie.

Upozornenie: Pokiaľ to nie explicitne povolené na mape fialovou čiarkovanou čiarou, tak Trail-O povoľuje pohyb len po asfaltových cestách (chodníkoch) alebo po nespevnenej pešej – vozovej ceste (ISSOM 2007 – značka 506). Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla. Niektoré cesty (chodníky) budú na mape na začiatku prečiarknuté fialovou čiarkou, čo znamená zákaz vstupu na takúto cestu (chodník). V teréne nebudú zakázané cesty (chodníky) označené (spoliehame sa pri presnej orientácii na Vaše vynikajúce orientačné schopnosti a apelujeme na dodržovanie pravidiel a fair-play). Nakoľko sa v kategórii E-Open jedná o ozajstné preteky, nie je dovolená komunikácia medzi pretekármi a očakáva sa, že nebudete vyrušovať ostatných pretekárov. Prosíme o dodržiavanie tohto pravidla.

Opis terénu: Typický rovinatý terén pre oblať Záhoria (borovicové lesy a pieskové duny)

Vyhlásenie výsledkov: predbežne niekedy po 17 hodine. Samozrejme, ak bude zrejmé, že je možné vyhlásenie skôr, tak čo najskôr po ukončení pretekov.

Ceny: Začiatočníci: prví traja pretekári dostanú sladké odmeny (čokolády) E-Open: prví traja pretekári dostanú USB kľúče a sladké odmeny (čokolády)

Protesty alebo námietky: ústne alebo písomne riaditeľovi pretekov, prípadne staviteľovi tratí

Informácie: Ak vám bude čokoľvek nejasné, pýtajte sa. Budeme sa snažiť vás informovať o všetkých zložitostiach a krásach tejto disciplíny.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Ján Furucz R1 staviteľ tratí: Dušan Furucz R3 oponent: Ján Furucz R1

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Pridaj komentár