Plán činnosti reprezentácie a nominačné kritéria na rok 2017 a 2018

Začiatok sezóny s pomaly blíži a preto je najvyšší čas zverejniť nominačné kritéria.

V roku 2017 sa budú konať Majstrovstvá sveta ( WTOC) v Litve a to v termíne 10. – 15. júla a už je známe meno jedného pretekára. Ján Furucz má vzhľadom k svojim predchádzajúcim výsledkom priamu nomináciu už zabezpečenú. O zvyšné 2-3 miesta v kategórii Open a 1-3 miesta v kategórii Para bude treba zabojovať v prvom polroku. V skratke to znamená, že v danom čase nebude veľa pretekov a preto nie sú definované priame nominačné preteky. Určite odporúčame záujemcom účasť na Európskom pohári na pretekoch Lipica TrailO, ktoré sa budú konať 18. – 19. marca v Slovinsku a na niektorých prvých pretekoch v Presnej orientácii v Českej republike. Reprezentačný tréner sa na týchto informácii rozhodne pre účastníkov MS. Podrobnejšia informácie nájdete v dokumente „repre_po_plan_cinnosti_a_nominacne_kriteria_2017″. Sledované preteky budú priebežne doplnené.

 

V roku 2018 už budú vrcholy dva. Majstrovstvá sveta ( WTOC) sa budú konať spolu s klasickými Majstrostvami Sveta v orientačnom behu v Lotyšsku a to v termíne 4. – 11. augusta a pre potenciálnych slovenských reprezentantov môže byť z pohľadu cestovania a nákladov asi najzaujímavejšiou udalosťou Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii (ETOC), ktoré sa bude konať 27. apríla až 1. mája v okolí Bratislavy. Nominačné kritéria v skratke:

ME:

Priama nominácia: Najlepší pretekár v súčte za obidva dni na pretekoch Európskeho pohára / Majstrovstvá Slovenska organizovaných klubom FBA v termíne 28. – 29. október 2017. Najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach budú nominovaní v danej disciplíne v ktorej boli najlepší (1xPreO, 1xTempO).

Nominačný rebríček: Traja pretekári z kategórie OPEN, maximálne štyria z kategórie PARA na základe nominačného rebríčka (4 preteky v Čechách, 2 x v Slovinsku a 2 x na Slovensku (Majstrovstvá Slovenska))

Návrh reprezentačného trénera: Zostávajúci pretekári

 

MS:

Pretekári budú vybratí reprezentačným trénerom na základe dosiahnutých výsledkov na sledovaných pretekoch v rokoch 2017 a 2018.

 

Podrobnejšia informácie nájdete v dokumente „repre_po_nominacne_kriteria_2018“. Sledované preteky budú priebežne doplnené.

 

 

Prípadní záujemci s klasických orientačných bežcov ma určite stretnú najneskoršie v apríli 2017 na známych pretekoch CESOM v Lakšárskej Novej Vsi, kde rád všetkým podám doplňujúce informácie. Prípadne ma kontaktujte na známy telefón alebo email. Ak predsa len nemáte na mňa kontakt nechajte mi odkaz na týchto stránkach.

Pridaj komentár